Αναισθησιολογικά μέσα και άλλοι παράγοντες για την ασφαλή χειρουργική περίθαλψη

  • Όσον αφορά στην αναισθησία στη DMD πάντα υπάρχουν κίνδυνοι αλλά και προβληματισμοί σχετικά με την ασφαλή χορήγηση αναισθητικών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ολικών ενδοφλέβιων αναισθητικών αλλά και της αποφυγής συγκεκριμένων φαρμάκων.
  • Η ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος είναι σημαντική, ειδικά σε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις όπως η σπονδυλοδεσία. Στην περίπτωση αυτή ο χειρούργος σε συνεργασία με τον αναισθησιολόγο μπορεί να χρησιμοποιήσουν ειδικές τεχνικές για να βοηθήσουν σε αυτό.
  • Λεπτομερή στοιχεία είναι διαθέσιμα στο κύριο έγγραφο.

Σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε

  1. Η αναισθησία πάντα επιφυλάσσει κινδύνους, παρόλα αυτά στη DMD μπορούν να παρθούν μέτρα που να κάνουν τη διαδικασία πιο ασφαλή, όπως η χρήση ολικών ενδοφλέβιων αναισθητικών και η αποφυγή χρήσης σουκκινυλοχολίνης.
  2. Χρειάζονται σωστές αξιολογήσεις της καρδιακής και πνευμονικής λειτουργίας πριν από κάποια επέμβαση.
  3. Βεβαιωθείτε πως όλοι οι γιατροί είναι ενημερωμένοι σχετικά με την ασθένεια και τη φαρμακευτική αγωγή του γιού σας.

Information based on consensus statement (published in January 2010)