Διατήρηση της υγείας των οστών (γενικά)

Είναι γνωστό ότι η θεραπεία με στεροειδή αυξάνει τον κίνδυνο για μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών καθώς και τον κίνδυνο για κατάγματα στους σπονδύλους. Στα παιδιά που δεν ακολουθούν θεραπεία με στεροειδή δεν παρατηρούνται κατάγματα της σπονδυλικής στήλης. Η οστική πυκνότητα μπορεί να χρειαστεί να αξιολογηθεί με εξετάσεις αίματος, σπινθηρογραφήματα οστών και άλλες ακτίνες-Χ (βλέπε φροντίδα της υγείας των οστών). Αυτός είναι ένας τομέας όπου απαιτείται περαιτέρω έρευνα με σκοπό να καθοριστούν οι παράμετροι για βέλτιστη πρακτική.

Information based on consensus statement (published in January 2010)