Αντιμετώπιση μυïκών παραμορφώσεων και διατήρηση κινητικότητας των αρθρώσεων

  • Ο βασικός άνθρωπος για τη διαχείριση των μυïκών συγκάμψεων είναι ο φυσιοθεραπευτής σας. Ιδανικά ο τοπικός φυσιοθεραπευτής σας θα πρέπει να παίρνει οδηγίες από έναν εξειδικευμένο φυσιοθεραπευτή περίπου κάθε 4 μήνες. Διατάσεις θα πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον 4-6 φορές κάθε εβδομάδα και θα πρέπει να είναι μέρος της καθημερινής ρουτίνας.
  • Οι αποτελεσματικές διατάσεις για την πρόληψη της ανάπτυξης συγκάμψεων μπορεί να απαιτούν διαφορετικές τεχνικές τις οποίες θα σας δείξει ο φυσιοθεραπευτής σας, όπως τις παθητικές διατάσεις, τους νάρθηκες και τους ορθοστάτες.
  • Οι τακτικές διατάσεις στα πέλματα, τα γόνατα και τα ισχία είναι σημαντικές. Αργότερα καθίστανται αναγκαίες οι τακτικές διατάσεις στα χέρια και ιδιαίτερα στα δάκτυλα, τον καρπό, τον αγκώνα και τον ώμο. Κατά την ατομική εξέταση μπορούν να εντοπισθούν και άλλες περιοχές που να απαιτούν διατάσεις.
  • Νάρθηκες νυκτός (κνημοποδικοί νάρθηκες ή AFOS) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στον έλεγχο των συγκάμψεων στο πέλμα/ποδοκνημική άρθρωση. Αυτοί πρέπει να φτιάχνονται κατά παραγγελία και να μην είναι έτοιμοι. Μετά την απώλεια της βάδισης, οι ημερήσιοι νάρθηκες μπορεί να είναι προτιμότεροι, αλλά δεν συνιστώνται κατά τη διάρκεια της ημέρας για τα παιδιά που εξακολουθούν να είναι περιπατητικά.
  • Οι μακριοί νάρθηκες ποδιών (μηρο-κνήμο-ποδικοί ή KAFOs) μπορεί να φανούν χρήσιμοι όταν η βάδιση αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολη ή και αδύνατη. Οι μηροκνημοποδικοί νάρθηκες μπορούν τότε να βοηθήσουν στην παράταση του χρόνου βάδισης, στη διατήρηση του εύρους των αρθρώσεων και στην καθυστέρηση της σκολίωσης.
  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα ορθοστάτησης (σε ορθοστάτη ή ηλεκτρικό αμαξίδιο που να μετατρέπεται σε ορθοστάτη) συνίσταται όταν η βάδιση αρχίσει να γίνεται αδύνατη.
  • Νάρθηκες ακινητοποίησης του άνω άκρου μπορεί να είναι κατάλληλοι για παιδιά που έχουν συγκάμψεις στους καμπτήρες των δακτύλων.
  • Καμία φορά προτείνεται χειρουργική παρέμβαση με σκοπό την παράταση της βάδισης. Παρόλα αυτά είναι μια καθαρά εξατομικευμένη απόφαση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κύριο έγγραφο.

Information based on consensus statement (published in January 2010)