Chẩn đoán

Chăm sóc lúc chẩn đoán

Chẩn đoán là tìm nguyên nhân cụ thể của một vấn đề sức khỏe. Khi bác sĩ nghi ngờ trẻ mắc bệnh LDCD, cần phải có chẩn đoán chính xác. Mục đích của hoạt động chăm sóc lúc này là nhằm đưa ra chẩn đoán chính xác càng sớm càng tốt. Sau khi biết trẻ mắc bệnh LDCD, gia đình sẽ được cung cấp những thông tin tổng quát về LDCD, tư vấn về di truyền cũng như phương pháp điều trị. Gia đình cần được quan tâm và hỗ trợ liên tục. Tốt nhất nên đề nghị một chuyên gia thần kinh cơ tiến hành chẩn đoán và đánh giá lâm sàng cho trẻ, cũng như giúp đưa ra các kế hoạch can thiệp điều trị hợp lý. Sau khi bệnh được chẩn đoán, gia đình cần được hỗ trợ và được chuyên gia về di truyền tư vấn thêm.

Những điều quan trọng cần lưu ý

  1. Chẩn đoán là bước quan trọng để bạn và bác sĩ có thể lập kế hoạch chăm sóc cho con trai bạn.
  2. Không thể chẩn đoán bệnh LDCD nếu chỉ dựa vào lượng CK. Nếu con bạn có lượng CK tăng cao, bác sĩ cần làm thêm xét nghiệm về di truyền để đưa ra chẩn đoán.
  3. BẠN KHÔNG ĐƠN ĐỘC. Hãy liên hệ với bác sĩ để được giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn về di truyền.
  4. Bạn cũng nên liên lạc với một nhóm hoặc một tổ chức hỗ trợ bệnh LDCD để nhận được sự trợ giúp. Bạn có thể tìm điạ chỉ các đầu mối liên lạc tại trang web www.treat-nmd.eu/dmdpatientorganisations

      Information based on consensus statement (published in January 2010)