Các vấn đề cân nhắc về hô hấp

  • Mặc dù trẻ bị bệnh LDCD đã có vấn đề về các cơ hô hấp nhưng một số biện pháp có thể khiến cho cuộc phẩu thuật an toàn hơn, mặc dù vẫn còn nguy cơ cao. Cần đánh giá tiền phẩu chức năng hô hấp tại một trung tâm có kinh nghiệm chữa trị bệnh LDCD. Có thể cần đến huấn luyện tiền phẩu sử dụng thông khí không xâm lấn và trợ giúp ho cũng như các biện pháp đặc biệt khác
  • Cần có sự tham gia của chuyên viên vật lý trị liệu khi bênh nhân LDCD được phẩu thuật.
  • Chủ động đánh giá và kiểm soát nguy cơ đóng  giữ vai trò chính trong an toàn phẩu thuật ở bệnh nhân LDCD.

Information based on consensus statement (published in January 2010)