Khuyên lơn về vệ sinh răng miệng

  • Các trung tâm chăm sóc LDCD cần có một nha sĩ có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về bệnh LDCD để chăm sóc vệ sinh răng miệng cho các cháu. Nha sĩ cố gắng cung câp công tác điồu trị, vệ sinh, và sức khoẻ răng miệng vơí chất lượng cao. Và đồng thời đóng vai trò hỗ trợ cho các nhu cầu cuả gia đình và bệnh nhân trong cộng đồng. Nha sĩ cần biết đến nhu cầu đặc biệt về răng miệng, phát triển xương ở bé trai mắc LDCD và hợp tác với một bác sĩ chỉnh răng có kinh nghiệm và hiểu biết về bệnh LDCD.
  • Công viộc chăm sóc răng miệng, dựa trên các biện pháp dự phòng, có mục đích gìn giữ tốt vệ sinh răng miệng.
  • Khi các cơ bàn tay, cánh tay và cổ ở trẻ LDCD yếu dần, các chaú rất cần đến các thiết bị hỗ trợ phù hợp cho từng cá nhân, và các dụng cụ gịúp duy trì vệ sinh răng miệng.

Information based on consensus statement (published in January 2010)