Điều trị gẫy xương dài

  • Gẫy xương chi dưới đe doạ đáng kể đến tình trạng mất khả năng đi lại. Đó là lý do khiến bác sĩ cần dùng phẫu thuật để nhanh chóng hồi phục khả năng đi lại ở bé trai LDCD gẫy xương chân. Cần báo cho nhân viên phục hồi chức năng biết khi bệnh nhân LDCD gẫy xương.
  • Ở bé trai LDCD còn khả năng đi lại, phẫu thuật cố định nội bộ giuṕ bé trai đi đứng nhanh chóng, và có nhiều hy vọng nhất để duy trì khả năng đi lại.
  • Ở bé trai LDCD không còn khả năng đi lại, có thể điều trị gẫy xương chân bằng nẹp hay bó bột, cần chú ý đến tư thế chức năng cuả chi bị tổn thương và ngăn hiện tượng co cứng xẩy ra.

Information based on consensus statement (published in January 2010)