Chăm sóc tâm lý xã hội

Hỗ trợ hành vi và việc học

Người mắc bệnh LDCD có thể gặp nhiều trở ngại trong khía cạnh tâm lý-xã hội, ví dụ như các vấn đề về hành vi và việc học. Hoạt động chăm sóc y tế sẽ không toàn vẹn nếu như không quan tâm đến khía cạnh tâm lý-xã hội. Khó khăn về chức năng xã hội có thể do những thách thức cụ thể về những kỹ năng đặc biệt nhu hòa nhập, đánh giá tình huống, đưa ra các nhận định. Những tác động của bệnh LDCD (ví dụ giới hạn về vận động) có thể gây ra sự cô lập xã hội,  ngại hòa nhập, và khó tham gia các hoạt động xã hội. Đối với nhiều phụ huynh, căng thẳng do vấn đề tâm lý-xã hội của con cái và những khó khăn để những vấn đề tâm lý-xã hội này được nhìn nhận và chữ trị đúng mức còn nhiều hơn căng thẳng liên quan đến các vấn đề thể chất của bệnh.

Những điều cần lưu ý

 1. Sức khỏe tinh thần của con trai bạn và gia đình bạn là quan trọng.
 2. Con trai bạn có nguy cơ gặp những trở ngại tâm lý-xã hôi cao hơn những trẻ khác.
 3. Bạn và gia đình bạn có nguy cơ gặp vài khó khăn, như trầm cảm.
 4. Cách tốt nhất để điều trị các vấn đề tâm lý-xã hội là phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
 5. Con bạn có thể gặp khó khăn trong vấn đề sử dụng ngôn ngữ và học tập tại trường. Các hành vi này thường thấy ở LDCD và có thể kiểm soát được nếu được đánh giá và can thiệp thích hợp.
 6. Các vấn đề về học hành ở bệnh LDCD không có tính cách tiệm tiến và phần lớn trẻ em trai sẽ đuổi kịp một khi được sự giúp đở tốt.

Nếu bạn nghĩ con mình lo lắng về tình trạng bệnh tật của bản thân thì sự cởi mở và lòng nhiệt tình trả lời những câu hỏi của con bạn sẽ giúp nhiều trong việc ngăn chặn các rắc rối về sau. Trẻ em trai bị bệnh LDCD thường hiểu về bệnh của mình nhiều hơn là cha mẹ nghĩ. Nên trả lời các câu hỏi một cách cởi mở, nhưng phải phù hợp với độ tuổi và chỉ trả lời những gì trẻ hỏi mà thôi. Điều này không dễ thực hiện, nhưng các nhân viên y tế cũng như các nhóm hỗ trợ bệnh nhân, có thể giúp bạn và hướng dẫn bạn về những gì mà những gia đình khác đã thực hiện thành công.

Không phải trẻ nào mắc bệnh LDCD cũng có vấn đề về tâm lý-xã hội, nhưng gia đình cần lưu ý các hiện tượng sau đây:

 • chậm nói, chậm hiểu và có trí nhớ ngắn hạn kém;
 • khó khăn trong việc học;
 • khó khăn trong giao tiếp xã hội và/hoặc kết bạn (như không chín chắn, kỹ xảo xã hội kém, cô lập và xa lánh bạn bè);
 • lo âu/lo lắng;
 • hay cãi và dễ nỗi cáu;
 • có nguy cơ cao bị rối loạn phát triển tâm-thần kinh, như tự kỷ, tăng động kém chú ý, ám ảnh ép buộc;
 • có những rối loạn về thích ứng cảm xúc và trầm cảm. Lo lắng có thể là một vấn đề, và có thể trở nên trầm trọng vì thiếu sự mềm dẽo và thích ứng tâm thần (nhu suy nghĩ quá cứng nhắt);
 • điều này có thể dẫn đến thái độ chống đối/hay cãi và dễ nỗi nóng;
 • ngoài ra, việc tăng tỷ lệ trầm cảm ở phụ huynh của những trẻ bị bệnh LDCD làm tăng nhu cầu đánh giá và hỗ trợ cho toàn bộ gia đình.

Chăm sóc tâm lý-xã hội cần nhấn mạnh tới các biện pháp phòng ngừa và can thiệp sớm vì cách này sẽ cho những kết quả tốt nhất. Nói chung, các vấn đề tâm lý-xã hội cần được điều trị bằng các can thiệp thực chứng và hiệu quả như được dùng trong dân chúng nói chung. Điều đó có nghĩa là bạn cần tìm kiếm sự hỗ trợ nếu bạn thấy có vấn đề trong lãnh vực này.

Information based on consensus statement (published in January 2010)