Tâm lý trị liệu và điều trị bằng thuốc

Có nhiều biện pháp được biết đến để hỗ trợ trong nhiều lãnh vực khác nhau, như huấn luyện phụ huynh để đối phó với hành vi xấu và các xung đột,  trị liệu cá nhân và gia đình và can thiệp đối với hành vi. Phân tích hành vi ứng dụng có thể có hiệu quả trong vài trường hợp hành vi có liên quan tới tính tự kỷ.

Một vài trẻ em và người lớn có thể đáp ứng với thuốc điều trị cảm xúc và hành vi bất thường. Một khi các chứng trầm cảm, hung hăn, ám ảnh và tăng động giảm chú ý được chẩn đoán bởi các bác sĩ chuyên khoa thì cần phải giám sát và theo dõi việc dùng thuốc.

Information based on consensus statement (published in January 2010)