Cảnh báo

  • Cẩn thận khi sử dụng khí ô-xi trong các giai đoạn bệnh về sau.
  • Trong khi điều trị bổ sung ô-xi giúp làm cải thiện đáng kể tình trạng thiếu ô-xi, việc sử dụng ô-xi sẽ làm khó phát hiện những nguyên nhân tiền ẩn gây giảm ô-xi như xẹp phổi hoặc giảm phản xạ thở.
  • Ô-xi có thể làm giảm phản xạ thở và gây ứ CO2.
  • Cần hỗ trợ bằng tay, bằng máy hoặc thông khí không xâm lấn. Không khuyến cáo dùng ô-xi để thay thế những phương pháp trên, và sử dụng ô-xi có thể rất nguy hiểm.
  • Nếu sử dụng ô-xi (có những lúc vẫn cần dùng ô-xi), cần theo dõi sát sao lượng khí trong máu và/hoặc hỗ trợ đồng thời.

 

Information based on consensus statement (published in January 2010)