Важно - внимание

  • В по-късните стадии на ДМД добавъчната терапия с кислород трябва да се използва внимателно.
  • Докато кислородната терапия може видимо да подобри ниските нива на кислород, използването на кислород ще маскира подлежащата причина, като например колабирал бял дроб или лошо дишане.
  • Кислородната терапия може да намали импулса за дишане и да доведе до задръжка на въглероден диоксид.
  • Възможно е да са необходими ръчно или механично подпомогнато откашляне и неинвазивно вентилаторно подпомагане. Не се препоръчва вместо това използването на кислородна терапия, което може да бъде и опасно.
  • Ако се подава кислород, а това понякога може да е необходимо, трябва да има много внимателно проследяване на кръвните газове и/или трябва по същото време да се подпомага дишането.

Information based on consensus statement (published in January 2010)