דגשים בטיפול סטרואידים

  • ניתן לחשוב על הקטנת המינון ב- 1/4 או ב-1/3 במקרה של תופעות לוואי בלתי נסבלות או בלתי נשלטות. הערכה מחודשת יכולה להתבצע באמצעות שיחת טלפון או בביקור במרפאה תוך חודש, בכדי לבדוק את השליטה בתופעות הלוואי.
  • במידה והמינון היומי גורם לתופעות לוואי בלתי- נסבלות או בלתי ניתנות לשליטה, אשר אינן משתפרות כשמפחיתים את המינון, מן הראוי לעבור לפרוטוקול אלטרנטיבי.
  • אין להפסיק את הטיפול בסטרואידים גם אם תופעות הלוואי בלתי נסבלות ו/או נשלטות, לפני שנבדקה האפשרות של הפחתת המינון במנה אחת או מעבר למשטר שונה. המלצה זו חלה הן לגבי בנים שהולכים בכוחות עצמם והן לגבי בנים שאינם הולכים.
  • אם יתברר שההתאמות במינון הסטרואידים ו/או בזמני הנטילה אינן יעילות בהפיכת תופעות הלוואי לנסבלות או נשלטות, צריך להפסיק את הטיפול בסטרואידים. יש לקבל את ההחלטות האלה באופן אישי ביחד עם החולה והמשפחה. לעולם אין להפסיק בסטרואידים בפתאומיות.

 

 

 

טיפול בתופעות הלוואי של סטרואידים

מהשלב שהילד מתחיל בטיפול ארוך-טווח בסטרואידים, יש חשיבות רבה להיות קשובים לתופעות הלוואי הנגרמות מהטיפול בסטרואידים. אף שהטיפול בסטרואידים הוא כעת הטיפול התרופתי המקובל בדושן, אסור שהרופא או המשפחה יתחילו בטיפול כלאחר יד, ורק רופאים בעלי מומחיות מתאימה יכולים להחליט על כך.

 

 

 

Information based on consensus statement (published in January 2010)