זהירות - חשוב!

  • בשלבים המאוחרים יותר של תסמונת דושן יש לנהוג בזהירות כאשר נותנים תוספת חמצן.
  • הטיפול בחמצן עשוי לשפר רמות חמצן נמוכות, אך מתן החמצן עלול להסתיר את הסיבה לבעיה, כמו ההתמוטטות של ריאה או נשימה ירודה.
  • הטיפול בחמצן יכול להפחית את הדחף לנשום ולגרום לעודף דו-תחמוצת הפחמן בדם. 
  • כאשר נראה שיש צורך בעזרה ידנית או מכאנית בשיעול ובהנשמה לא-פולשנית לא מומלץ לתת חמצן, אלא רק לפי החלטת רופא מומחה,היות וזה יכול אפילו להיות מסוכן.
  • אם נותנים חמצן, ולפעמים יש צורך בכך, צריך לעקוב בקפידה רבה מאוד אחר רמת החמצן בדם ו/או בו בזמן יש לעזור בנשימה. 

 

Information based on consensus statement (published in January 2010)