התערבויות (הדורשות מיומנות מיוחדת)

  • ההתערבויות תלויות בשלב בו נמצאת המחלה. קודם כל, ייתכן ותהיה תועלת בשימוש באמצעים במטרה להגביר את כמות האוויר שיכולה להיכנס לריאות על ידי נשימה עמוקה (טכניקות לניפוח הריאות). ככל שהמחלה מתקדמת, השיעול יהיה פחות יעיל, והשיטות שנועדו לשפר זאת, כמו טכניקות ידניות ואמצעי עזר אחרים (בעיקר מכשיר ”משעל“), עשויות להיות לעזר רב בשיעול. ככל שחולף הזמן יהיה צורך בעזרה, תחילה בנשימה בלילה ומאוחר יותר גם במהלך היום (הנשמה לא-פולשנית בלילה/ביום) ככל שמתפתחים התסמינים המופיעים בפרק על ההשגחה. תמיכה בנשימה באמצעות הנשמה לא-פולשנית היא דרך חשובה מאוד לשמור על הבריאות. ניתן לדאוג להנשמה גם באמצעות צינור המוכנס בניתוח לצוואר (tracheostomy), בהתאם לנוהל המקומי (מכונה הנשמה תומכת פולשנית). כל ההתערבויות האלה יכולות לסייע לחולי דושן להישאר בריאים ולהימנע ממחלות חמורות.
  • נדרשת תשומת-לב מיוחדת לנושא הנשימה במידה ומתוכנן ניתוח (ראה פרק זה על גורמים שיש לקחת בחשבון לפני ניתוח ילד חולה דושן).

Information based on consensus statement (published in January 2010)