Hart controle

Zorgen voor het hart

Het doel van hartcontrole bij DMD is het vroegtijdig opsporen en behandelen van de achteruitgang van de hartspierfunctie (meestal cardiomyopathie - aantasting van de hartspier, of ritme problemen leiden, bijvoorbeeld, tot hartkloppingen), die zorgt voor de algehele progressie van de ziekte. Omdat dit meestal in stilte gebeurt (dat is zonder de ontwikkeling van significante symptomen) moet er goed naar worden uitgekeken zodat er snel kan worden behandeld. De belangrijkste factoren om te overwegen tot een behandeling van het hart zijn bewaking en proactieve behandeling. U moet er zeker van zijn dat er een cardioloog in het zorg team zit.

Belangrijke feiten om te onthouden

  1. Uw zoons hart moet regelmatig worden gecontroleerd vanaf het moment dat hij wordt gediagnosticeerd.
  2. In DMD kan het hart al zijn beschadigd voordat de symptomen verschijnen.
  3. Dit kan betekenen dat uw zoon moet beginnen met hartmedicatie, zelfs voordat hij symptomen van hartproblemen heeft.
  4. Het is goed om stille problemen op te pikken zodat ze snel kunnen worden behandeld.
  5. Bewaar een kopie van uw zoons laatste harttesten om te tonen aan andere artsen die uw zoon moet zien.

<span style="font-size:8pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;color:#808080;">Information based on<link www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442209702716&gt; consensus statement</link> (published in January 2010)</span>