Observatie

  • Basis evaluatie van de hartfunctie moet worden uitgevoerd ten tijde van de bevestiging van de diagnose of uiterlijk op de leeftijd van zes jaar. Het onderzoek moet minimaal een elektrocardiogram (ECG) en echocardiografie bevatten.
  • Evaluatie van de hartfunctie moet ten minste eenmaal per twee jaar plaatsvinden tot de leeftijd van tien. Jaarlijks complete hartonderzoek moet beginnen rond ongeveer tien jaar of eerder bij het begin van de hartklachten en symptomen. Als niet-invasieve hart testen afwijkingen vertonen, is verhoogde controle, ten minste elke zes maanden, vereist en dient behandeling met geneesmiddelen te worden gestart.

Information based on consensus statement (published in January 2010)