Overwegingen voor het hart

  • Een echocardiogram en elektrocardiogram dienen voorafgaand aan algehele verdoving te worden uitgevoerd. Zij moeten ook worden uitgevoerd voor het ondergaan van een roesje of een grotere verdoving, indien het laatste onderzoek langer dan een jaar geleden was, of als er sprake was van een abnormaal echocardiogram in de voorafgaande 7-12 maanden.
  • Voor een plaatselijke verdoving, dient een echocardiogram te worden uitgevoerd indien er sprake was van een abnormaal resultaat in een eerdere test.

Information based on consensus statement (published in January 2010)