Lijst van termen die langskomen

A

Aetiologie

Ziekte oorzaak

Anterior spinal fusion (Voorzijde wervelkolom fusie)

Een manier om scoliose te corrigeren via een manier aan de voorkant

Aspiration pneumonia (Aspiratie longontsteking)

Longontsteking veroorzaakt door irritatie of een bacterie van de maaginhoud die in de longen komt door een fout tijdens het slikken

Atelectasis

Aandoening waarbij de longen niet volledig worden opgeblazen

B

Baseline (uitgangspositie)

De uitgangswaarde om onderzoeken te kunnen vergelijken

BiPAP

bi – twee; PAP – Positieve luchtdruk. Wordt gebruikt om de longinhoud groot te houden

Body Mass Index

Relatie tussen gewicht en lengte volgens een formule van gewicht in kilo gedeeld door de lengte in meters in het kwadraat

C

Cardiomyopathy (Cardiomyopathie)

Afbraak van de hartspierfunctie ook bekend als hartspierziekte

Cobb angle (Hoek van Cobb)

Maat voor de hoek van de scoliose van een röntgenfoto

Contractures (Contracturen)

Een strak gewricht dat ervoor zorgt dat het vast zit in een bepaalde positie of dat het minder bewegingsvrijheid heeft

Cushingoid features (Cushingoid kenmerken)

Een term die wordt gebruik om het ronde of “vollemaans” gezicht dat mensen die corticosteroïden slikken kunnen krijgen. (Dit kan duidelijk aanwezig zijn ook al is algehele gewichtstoename geen probleem en is moeilijk te behandelen zonder verandering in corticosteroïde soort of dosisschema)

D

Depolarizing muscle relaxants (depolariserende spierverslappers)

Medicijnen die de spierspanning onderdrukken door op de spier receptoren te werken die betrokken zijn bij depolarisatie

DEXA

Zie afkortingen

Dysphagia

Problemen met slikken

Dystrophinopathy (Dystrofinopathie)

De term die wordt gebruikt om alle aandoeningen die veroorzaakt worden door een fout in dystrofine gen te omschrijven (Duchenne spierdystrofie, Becker spierdystrofie, dragers of een van de aandoening en zeldzame patiënten die alleen een hartaandoening hebben)

E

Eccentric Exercises (Excentrische oefeningen) 

Oefeningen zoal de trap afgaan of trampoline springen

Electrocardiogram (ECG)

Methode die gebruikt wordt om de elektrische activiteit van de hartspier te meten. Het ECG omvat stickers die op de borst worden geplaatst om hartsignalen te meten

Echocardiogram (“echo”)

Methode die gebruikt wordt om de structuur van het hart te meten. De echo wordt ook wel “hart-ultrasound” genoemd en geeft plaatje van het kloppende hart

Electromyography (Electromyografie)

Een test die de elektrische signalen van een spier meet en een aanwijzing kan geven of een zenuw- of spieraandoening aanwezig is

F

Forced Vital Capacity (Geforceerde vitale capaciteit)

Het maximale volume van lucht die kan worden uitgeademd na een maximale inademing

G

Gastritis/gastroesophagale reflux

Treedt op wanneer de spier van de slokdarm (slikbuis uit de mond) naar de maag uit zichzelf opent, of niet goed sluit en maaginhoud omhoog komt in de slokdarm. Ook wel brandend maagzuur of zure oprispingen genoemd, want spijsverteringssappen, genaamd zuren, komen omhoog met het voedsel

Gastrostomy (Gastrostomie)

Chirurgische opening in de maag, in dit geval om sondevoeding te plaatsen - ook wel aangChirurgische opening in de maag, in dit geval om sondevoeding te plaatsen - ook wel aangeduid met PEGeduid met PEG

Germline mosaicism (Kiembaan mosaïcisme)

Een aandoening waarbij de cellen in de geslachtsorganen die zich ontwikken to kiemcellen (eicel en spermacel) een mix zijn van 2 genetisch verschillende type cellen

Glucose intolerance (Glucose intolerantie)

Omschrijft een voor stadium van diabetes geassocieerd met insuline resistentie

Gowers’ manoeuvre/sign

Een teken van zwakte in de spieren rondom de heupen en het bovenste deel van de onderbenen. Het beschrijft de manier waarop iemand met zwakte in deze spieren opstaat van de vloer, door zich naar de voorzijde te draaien, hun benen wijd uit elkaar houden en met een hand op hun dijbeen omhoog komen. Het wordt vaak gezien bij DMD, maar andere aandoeningen die leiden tot verzwakking in dezelfde spiergroepen gebruiken ook een Gowers manoeuvre

H

Holter

Methode die gebruikt wordt voor continue 24h ECG opname

Hypercapnia (Hypercapnie)

Teveel koolstofdioxide in het bloed

Hypertension (Hypertensie)

Hoge bloeddruk

Hypoventilation (Hypoventilatie)

Afname in ademhaling effectiviteit van de beademing capaciteit

Hypoxemia (Hypoxemie)

Laag zuurstof niveau in het bloed

I

Immunoblotting

Een manier om de hoeveelheid dystrofie eiwit in de spier te meten

Immunocytochemistry

Een manier om naar de spier te kijken onder de microscoop en te zien hoeveel dystrofine aanwezig is

K

Knee adductors (Knie adductoren)

De spieren die de knieën bij elkaar houden

Kyphoscoliosis

Abnormale curve van de wervelkolom met zowel zijwaarts (scoliose) en voren of naar achteren gebogen (kyphosis)

M

Malignant Hyperthermia - like reaction (Kwaardaardige Hyperthermie - achtige reactie)

Een reactie op de verdoving die een hoge temperatuur veroorzaakt en die kan levensbedreigend zijn

Motor Function Scales (Functie bewegingsmaten)

Testen die gebruikt worden om activiteiten van de bewegingen op een gestandaardiseerde manier te onderzoeken

Myoglobinuria (Myoglobinurie)

Aanwezigheid van myoglobine in de urine is een teken van afbraak van de spier (urine ziet er Coca-Cola gekleurd uit omdat het een afbraakproduct spiereiwitten bevat)

O

Osteopenia/osteoporosis (Osteoporose)

Afname in bot mineraal dichtheid

Oximetry (Oxymetrie)

Het meten van zuurstof in de bloedbaan door middel van een apparaatje dat meet door de huid heen

P

Palpitations (Hartkloppingen)

Waarnemen van abnormale hartslag

Pelvic obliquity (Helling van de pelvis)

Beschrijft een aandoening die zich voordoet als de buik ongelijk is zoals naar beneden gedraaid naar 1 kant

Prophylaxis (Prophylaxe)

Preventie

R

Rhabdomyolysis (Rhabdomyolyse)

Afbraak van de spier

S

Scoliosis (Scoliose)

Kromming van de wervelkolom

T

Tanner stage (Tanner stadium)

Definieert puberale ontwikkeling op basis van externe primaire en secundaire geslachtskenmerken, zoals de grootte van de borsten, genitaliën en de ontwikkeling van schaamhaar

Tenotomy

Snijden in een pees via chirurgie

Thrombolitic events (Trombose)

Vorming van een bloedprop (thrombus) in een bloedvat dat loskomt en door de bloedbaan gebracht wordt om een ander vat af te knellen

Tinea (Gordelroos)

Een schimmel infectie van de huid

Tracheostomy (Tracheostomie)

Chirurgische ingreep in de hals om een directe opening in de luchtweg te krijgen via een sneetje in de luchtpijp (trachea)

V

Varus

Naar binnen draaien van de voet als gevolg van een verstoring van de voetspieren

Volume recruitment (Volume vergroten)

Het verhogen van de hoeveelheid lucht die in de longen komt door middel van een apparaat om te helpen de longen op te pompen. Dergelijke apparaten bevat Ambu zakken en in en uitblazers. Beademingsapparatuur kan ook worden gebruikt om het volume te verhogen

Videofluoroscopic study (Videofluoroscopisch studie)

Onderzoeksinstrument om de oorzaak en omvang vast te stellen van een orofaryngeale slikprobleem. Een video röntgen wordt genomen als het kind het voedsel inslikt

Information based on consensus statement (published in January 2010)