Dosis voor het starten en onderhouden van corticosteroïdengebruik

  • De aanbevolen startdosering van prednison is 0,75 mg/kg /dag en die van deflazacort is 0,9 mg/ kg/dag in de ochtend gegeven. Sommige kinderen ervaren korte gedragsmatige bijwerkingen (hyperactiviteit, stemmingswisselingen) een paar uur nadat de medicatie is gegeven. Voor deze kinderen, kan de toediening van de medicatie in de namiddag verlichting geven aan enkele van deze problemen.
  • Voor jongens die nog lopen, wordt de dosering vaak verhoogd naarmate het kind groeit tot hij een gewicht van ongeveer 40 kg bereikt. De maximale dosis van prednison wordt meestal beperkt tot ongeveer 30 mg/dag, en dat van deflazacort tot 36 mg/dag.
  • Tieners die niet meer lopen maar op een lange termijn therapie met corticosteroïden zitten, zijn meestal boven de 40 kg en het wordt vaak toegestaan de prednison dosering per kg te laten zakken naar 0,3 tot 0,6 mg/kg/dag. Hoewel deze dosering lager is dan de geschatte 30 mg, geeft het toch aanzienlijke voordelen.
  • Beslissen over het doorgaan met een dosis van corticosteroïden is een evenwicht tussen groei, hoe goed de reactie op corticosteroïden is en de bijwerkingen. Dus dit besluit moet worden herzien bij elk bezoek aan het ziekenhuis gebaseerd op het resultaat van de uitgevoerde testen en of de bijwerkingen al dan niet een probleem zijn die wel of niet behandeld of getolereerd worden.
  • In jongens met een relatief lage dosering van corticosteroïden (minder dan de aanvangsdosering per kg lichaamsgewicht) die vermindering van functie laten zien, is het aan te raden om een "functionele reddingsaanpassing” te overwegen. De dosering van corticosteroïden wordt verhoogd tot het doel en de jongen wordt opnieuw getest op verbeteringen na ongeveer twee tot drie maanden.
  • Er is geen consensus over de optimale dosering corticosteroïde, indien begonnen is in de nietambulante fase. Het is evenmin bekend hoe effectief de behandeling met corticosteroïden is bij het voorkomen van scoliose of bij het stabiliseren van hart of ademhalingsfunctie. Deze kwestie vereist verdere studie.

<span style="font-size:8pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;color:#808080;">Information based on<link www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442209702716&gt; consensus statement</link> (published in January 2010)</span>