Behandeling van de botten

Gezondheid van de botten is belangrijk in zowel de ambulante als de niet-ambulante fasen van DMD. Jongens met DMD hebben op alle leeftijden zwakke botten, met name als ze corticosteroïden slikken. Ze hebben een lagere botmineraaldichtheid en hebben een verhoogd risico op fracturen (botbreuken) in vergelijking met de algemene bevolking.

Onderliggende factoren voor de slechte gezondheid van de botten zijn

  • Verminderde mobiliteit
  • Spierzwakte
  • Corticosteroïdtherapie

Mogelijke behandeling

  • Vitamine D – als er een reëel tekort is bij kinderen moet overwogen worden het aan te vullen.
  • Calcium - inname via het eten is het beste, maar aanvulling via voedingssupplementen moet worden overwogen als voeding niet voldoet in overleg met een diëtist.
  • Bisfosfonaten - IV bisfosfaten worden aanbevolen voor wervelfracturen.

Information based on consensus statement (published in January 2010)