Onderzoeken

Hoewel de behoeften van elk kind zal variëren, zijn cruciale momenten om beoordeling te overwegen rond het tijdstip van de diagnose (een periode van 6 - tot 12-maanden is handig voordat sommige evaluatie zin heeft, zodat er tijd is voor de aanpassingen na de diagnose), voordat hij naar school gaat, en nadat er een verandering in het functioneren optreedt. Hoewel niet ieder ziekenhuis direct toegang zal hebben tot alle genoemde onderzoeken en behandelingen, kunnen deze aanbevelingen dienen als een leidraad voor het opvullen van tekorten in het klinisch personeel en wanneer een verwijzing nodig is.

  • Gebieden van de emotionele aanpassing en omgaan met, de ontwikkeling in het leren met betrekking tot leeftijd, spraak- en taalontwikkeling, de mogelijke aanwezigheid van een stoornis in het autistische spectrum en sociale steun moeten worden beoordeeld. (Maatschappelijk werker kan helpen met de financiële middelen, de ontwikkeling van een sociaal netwerk, of voor steun van de geestelijke gezondheid van het gezin, indien nodig).
  • Het psychosociaal welbevinden van het individu met DMD, ouders, broers en zussen moet een routine onderdeel zijn van de zorg voor DMD.

Information based on consensus statement (published in January 2010)