Pijnbehandeling

Het is belangrijk om jongens/jonge mannen met DMD te vragen of pijn een probleem is, zodat het kan worden aangepakt en behandeld. Helaas is er op dit moment zeer weinig bekend over pijn in DMD. Meer onderzoek is nodig. Als uw zoon pijn heeft, moet u met uw arts hierover praten en uitleggen dat dit een probleem is.

  • Voor een effectieve pijnbehandeling is het belangrijk om vast te stellen waar de pijn zit zodat de artsen de juiste behandeling kunnen starten.
  • Omdat veel van de pijn het gevolg is van problemen met de houding en de moeite om comfortabel te zitten, moet de behandeling het verlenen van passende en geïndividualiseerde orthesen (beugels), stoelen, bedden en mobiliteit, maar ook standaard behandeling met geneesmiddelen (bv. spierverslappers, anti-inflammatoire geneesmiddelen) omvatten. Interacties met andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld corticosteroïden en niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen [NSAID's]) en de bijbehorende bijwerkingen, met name die de hart- of longfunctie kan beïnvloeden, moet worden overwogen.
  • In uitzonderlijke gevallen wordt een orthopedische ingreep aangegeven voor pijn die niet op een andere manier kan worden behandeld, maar wel reageert op chirurgie. Rugpijn, vooral bij mensen die corticosteroïden gebruiken, betekent dat de artsen zorgvuldig moeten controleren op wervelfracturen, die goed reageren op de behandeling met bisfosfonaten.

Information based on consensus statement (published in January 2010)