Sledenje

  • Osnovna ocena srčne funkcije se opravi ob postavitvi diagnoze ali najkasneje v starosti šestih let. Minimalna ocena naj bi obsegala elektrokardiogram (EKG) in ehokardiogram.
  • Do desetega leta naj bi ocenjevali srčno funkcijo vsaj na dve leti. Popolno oceno srčne funkcije naj bi izvajali letno od desetega leta naprej ali prej, če se pojavijo simptomi in znaki v zvezi s srcem. Če neinvazivne preiskave srčne funkcije pokažejo abnormnosti, je potrebno pogostejše sledenje, vsaj na 6 mesecev, in uvedba zdravljenja z zdravili.

Information based on consensus statement (published in January 2010)