Društvo distrofikov Slovenije

Društvo distrofikov Slovenije od svoje ustanovitve leta 1969 deluje kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija na območju celotne Slovenije. V društvu namreč distrofiki ustvarjalno izražamo svoje interese in jih z društveno pomočjo tudi vsestransko uveljavljamo. Poleg tega društvo samostojno izvaja nekaj posebnih socialnih programov in nekatere lahko zaradi profesionalnih dosežkov uvrščamo kar med izjemne dosežke slovenskega invalidskega varstva. To sta med drugim društvena služba prevozov in osebna asistenca, ki zagotavljata distrofikom primerno mobilnost in fizično pomoč. Več informacij najdete na:

E: info(at)drustvo-distrofikov.si
W: www.drustvo-distrofikov.si
T: 01/47-20-500

Information based on consensus statement (published in January 2010)