Obdobja obolenja

Postopno spoznavanje DMD (Preglednica 1)

DMD je bolezen, ki se spreminja v času. Zdravniki in drugi pogosto govorijo o ključnih obdobjih v napredovanju bolezni. Ključna obdobja uporabljajo, da lahko pripravijo priporočila za oskrbo, čeprav so lahko ta obdobja precej umetna razdelitev. Ne glede na to pa je prav koristno, da upoštevate delitev na obdobja bolezni in tako prepoznate priporočene ukrepe v katerem koli obdobju in veste, kaj lahko pričakujete v posameznem obdobju od delovne skupine, ki skrbi za vašega sina.

Information based on consensus statement (published in January 2010)