Predsimptomatsko obdobje

Pri večini dečkov z DMD ne postavijo diagnoze v predsimptomatskem obdobju, razen če je znano, da se je DMD že pojavila v družini ali pa so napravili krvne preiskave iz drugih razlogov. Simptoma zakasnele hoje in govora sta sicer prisotna, vendar sta tipično blaga in jih okolica običajno ne opazi ali v tem obdobju sploh ne prepozna.

Information based on consensus statement (published in January 2010)