Anestetiki in druga dejstva za varni kirurški poseg

  • Tveganje pri uporabi anestetikov vedno obstaja, vendar pa posebna obravnava bolnikov z DMD omogoča varno rabo anestetikov: npr. izključno intravenska tehnika anestezije in izogibanje specifičnim zdravilom.
  • Znižanje izgube krvi na najmanjšo možno mero je pomembno med velikimi kirurškimi posegi, kot je operacija hrbtenice. V taki situaciji se kirurg in anestezist lahko odločita za posebne tehnike, ki so pri tem v pomoč.
  • Podrobnosti so na vpogled v člankih, citiranih na začetku vodnika.

Pomembna dejstva za pomnjenje

  1. Anestezija je vedno povezana s tveganji. Toda posebno obravnavanje bolnikov z DMD, kot sta npr. uporaba zgolj intravenske tehnike anestezije ter absolutno izogibanje sukcinilholinu, omogoča bolj varno anestezijo.
  2. Ustrezna ocena delovanja dihal in srca je pomembna že, ko načrtujemo kirurški poseg.
  3. Zagotovite, da bodo vsi zdravniki ustrezno obveščeni o DMD in o vseh ukrepih ter zdravilih, ki jih vaš sin prejema.

Information based on consensus statement (published in January 2010)