Obravnava dihalne funkcije

  • Če ima oseba z DMD težave z dihanjem, določeni ukrepi omogočajo bolj varen kirurški poseg, čeprav se tveganje poveča. Ocena dihalne funkcije v centru, ki je usposobljen za delo z DMD, pred kirurškim posegom je zelo pomembna. Potrebno je lahko posebno izobraževanje pred operativnim posegom glede uporabe neinvazivnega predihavanja in podpore pri izkašljevanju ter posebnih ukrepov.
  • Ob kirurškem posegu pri osebi z DMD naj bi bili vedno vključeni fizioterapevti.
  • Načrtovanje in proaktivno ovrednotenje ter obvladovanje tveganj so ključni za varen operativni poseg pri osebi z DMD.

Information based on consensus statement (published in January 2010)