Sledenje

  • Skrb za hrbtenico vključuje iskanje znakov krivljenja hrbtenice. V pokretnem obdobju se stanje hrbtenice spremlja s kliničnim pregledom; če se pojavi skolioza, je potrebno rentgensko slikanje hrbtenice. V nepokretnem obdobju je klinična ocena skolioze bistveni del vsakega kliničnega pregleda.
  • Rentgensko slikanje hrbtenice je potrebno na začetku nepokretnega obdobja za izhodiščno oceno. Potrebni so posnetki v dveh ravninah. Priporočajo sledenje z rentgenskim slikanjem vsaj enkrat letno. Če so intervali med rentgenskimi slikanji daljši od enega leta, obstaja nevarnost, da spregledamo poslabšanje skolioze. Po končani rasti je rentgensko slikanje potrebno le, če gre za klinično poslabšanje.
Information based on consensus statement (published in January 2010)