Vrednotenje

Čeprav se bodo potrebe vsakega otroka razlikovale, so ključni mejniki za vrednotenje ob postavitvi diagnoze (6- do 12-mesečno okno je dobrodošlo za nekatere ocene, da se lahko zagotovi prilagoditev po postavitvi diagnoze), pred vstopom v šolo in ob spremembi dečkovega delovanja. Čeprav vsaka bolnišnica nima dostopa do vseh načinov vrednotenja in ukrepanja, lahko ta priporočila služijo kot vodnik za izboljšanje oskrbe, kjer ta še ni izpeljana.

  • Vrednotili naj bi področje čustvene prilagojenosti in samoobvladovanja, napredovanje v učenju glede na starost, govorni in jezikovni razvoj, možno prisotnost spektra avtističnih motenj in socialno podporo. (Socialni delavec lahko pomaga oceniti finančne vire družine, razvija socialne podporne mreže ali preskrbi psihološko podporo družini, če jo potrebuje).
  • Skrb za psihosocialno blagostanje posameznika z DMD, staršev in sorojencev naj bi bil utečeni del oskrbe osebe DMD.

Information based on consensus statement (published in January 2010)