Pomembno - POZOR

  • V poznem obdobju DMD je potrebna previdnost pri podpornem zdravljenju s kisikom.
  • Zdravljenje s kisikom sicer lahko izboljša nizko vsebnost kisika, hkrati pa prikrije osnovni vzrok, kot so npr. kolabirana pljuča ali oslabljeno dihanje.
  • Zdravljenje s kisikom lahko zniža lastno spodbujanje dihanja in vodi v kopičenje ogljikovega dioksida.
  • Verjetno bodo potrebni ročno in mehansko asistirano izkašljevanje ter neinvazivna dihalna podpora. Zdravljenja s kisikom ne priporočajo in je lahko nevarno.
  • Pri zdravljenju s kisikom, ki je včasih neobhodno, je treba skrbno spremljati kisik in ogljikov dioksid v krvi in/ali sočasno zagotoviti pomoč pri dihanju.

Information based on consensus statement (published in January 2010)