Vozički, pripomočki za sedenje in druga oprema

  • Med zgodnjim obdobjem hoje lahko uporabljate za dolge razdalje skuter, otroški voziček ali invalidski voziček, da bi ohranili mišično moč. Ko vaš sin prične uporabljati invalidski voziček dalj časa podnevi, je pomembno, skrbno nadzirati držo; običajno so potrebne prilagoditve sedeža.
  • Ko hoja postaja vse bolj težavna priporočajo, da se električni invalidski voziček preskrbi kar najbolj hitro. Idealno naj bi bil že prvi električni invalidski voziček prilagojen in zagotavljal največje možno udobje, pravilno držo in simetrijo. Nekateri strokovnjaki priporočajo električni voziček, ki omogoča tudi podporo stoje, če je na voljo.
  • Sčasoma je v ospredju moč zgornjih udov. Fizioterapevti in delovni terapevti bodo v pomoč pri svetovanju izbire pripomočkov za pomoč vzdrževanja samostojnosti. Najbolje je proaktivno razmisliti o pripomočku, ki bo najbolj podpiral samostojnost in vključevanje ter vnaprej načrtovati njegovo nabavo v sprejemljivem časovnem okviru.
  • Dodatne prilagoditve v poznem obdobju hoje in poznem nepokretnem obdobju so lahko potrebne za pomoč pri premikanju po stopnicah, premeščanju, hranjenju, obračanju v postelji in kopanju.

Information based on consensus statement (published in January 2010)