Những trở ngại về hô hấp

Ghi nhớ hoặc ghi vào sổ tay các kết quả mới mới nhất về hô hấp (thí dụ FVC). Thông tin này sẽ giúp ích cho bác sĩ nếu con bạn trở bệnh cấp tính.

Nguy cơ chính của các trở ngại về hô hấp là giảm FVC và phản xạ ho:

  • Làm sạch đàm nhớt trong phổi;
  • Trợ giúp ho;
  • Có thể phải cần kháng sinh;
  • Đôi khi cần máy giúp thở;
  • Ở những bệnh nhân có chức năng hô hấp  giới hạn, cần  hổ trợ các cơ hô hấp khi bị nhiễm trùng. Khi sử dụng opioids và các thuốc gây ngủ khác, cũng như khi sử dụng oxygen mà không dùng máy giúp thở thì hết sức cẩn thẩn vì nguy cơ cao tăng nồng độ khí carbon ở những bệnh nhân có cơ hô hấp yếu;
  • Nếu đã dùng thông khí ban đêm, thì cần dùng máy giúp thở khi bị bệnh cấp tính hoặc cần can thiệp. Nếu đã dùng mày giúp thở rồi thì toán trị liệu hô hấp cần tham gia càng sớm càng tốt.

Nếu bạn có máy giúp thở (hoặc thiết bị tương tự) ở nhà, nên đem thiết bị này theo khi con bạn nhập viện.

Information based on consensus statement (published in January 2010)