Các loại thuốc khác và các chất dinh dưỡng bổ sung

Các chuyên gia đã xem xét nhiều loại thuốc khác và nhiều chất dinh dưỡng bổ sung được biết được dùng trong điều trị một vài bệnh nhân bị bệnh LDCD. Dựa trên y văn đã công bố về các chất này để xem xét có đủ chứng cớ về độ an toàn và tính hiệu quả mà các chuyên gia đưa ra các khuyến cáo.

Các chuyên gia đã kết luận như sau:

  • Không nên dùng oxandrolone, một loại steroid đồng hóa.
  • An toàn của Botox trong điều trị hoặc phòng ngừa co cứng ở bệnh nhân LDCD chưa được nghiên cứu, vì vậy không nên dùng.
  • Chưa có bằng chứng ủng hộ việc dùng creatine một cách có hệ thống. Một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng dùng creatine trong LDCD không chứng minh được lợi ích một cách rõ ràng.  Nếu bệnh nhân dùng creatine và có biến chứng thận, thì nên ngưng ngay chất này.
  • Cho tới hiện giờ chưa có khuyến cáo nào cho việc sử dụng các chất bổ sung hoặc các thuốc khác đôi khi được dùng trong điều trị bệnh LDCD, bao gồm coenzyme Q10, carnitine, amino acid (glutamine, arginine), các chất chống viêm/chống oxy-hóa (dầu cá, vitamin E, chiết xuấ trà xanh, pentoxyfyline), và những chiết xuất thảo dược, thực vật khác. Các chuyên gia kết luận rằng chưa có đủ chứng cớ trong y văn đã xuất bản.
  • Các chuyên gia đồng ý rằng đây là lĩnh vực cần nghiên cứu thêm. Các gia đình cần được khuyến khích chủ động tham gia vào các hoạt động nhằm phát triển kiến thức, chẳng hạn như đăng ký bệnh nhân vào sổ bộ và tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng.

Steroid là loại thuốc duy nhất được các chuyên gia khuyên nên sử dụng. Mặc dù một số loại thuốc đề cập ở trên đang được sử dụng rộng rãi, nhưng vẫn chưa có đủ chứng cớ khẳng định chúng có hiệu quả hay không. Bạn nên thảo luận với bác sĩ trước khi dùng hoặc ngưng bất kỳ loại thuốc nào.

Bảng tác dụng phụ của steroid tóm tắt các tác dụng phụ chính cần được theo dõi và các biện pháp can thiệp hữu hiệu. Quyết định về duy trì hoặc tăng liều tùy thuộc vào đáp ứng với điều trị, cân nặng và tăng trưởng, và các tác dụng phụ có thể kiểm soát được không.

Information based on consensus statement (published in January 2010)