Đại cương về sức khỏe xương

Giới y tế biết là duǹg steroid làm tăng nguy cơ gỉảm mật độ xương và có liên hệ đến gẫy cột sống. Gẫy cột sống thường không xẩy ra ở các bé trai không dùng steroid. Người ta đánh giá mật độ xương bằng xét nghiệm máu, xạ hình xương và tia quang tuyến X. Đây là một lãnh vực cần nghiên cứu thêm để thành lập các tham số trong lãnh vực thực hành. 

Information based on consensus statement (published in January 2010)