Đánh giá

Mặc dù nhu cầu của mỗi trẻ khác nhau,nhưng những thời điểm quan trọng cần thực hiện đánh giá là: tại hoặc quanh thời điểm chẩn đoán (cần khoảng cách 6-12 tháng cho một số đánh giá để đủ thời gian điều chỉnh sau chẩn đoán), trước khi trẻ đi học, và sau thay đổi chức năng của trẻ. Tuy không phải tất cả các phòng khám đều có thể thực hiện các đánh giá và can thiệp kể trên, nhưng các khuyến cáo này có thể được dùng như một hướng dẫn bù đắp thiếu sót cho các cán bộ lâm sàng và định hướng giới thiệu chuyên khoa.

  • Cần đánh giá các lãnh vực về đáp ứng và thích ứng đói với cảm xúc, tiến bộ trong học tập tương ứng với tuổi tác, phát âm và phát triển ngôn ngữ, khả năng mắc các chứng bệnh tự kỷ, và nhu cầu cần sự trợ giúp từ các dịch vụ xã hội (Một cán sự xã hội có thể giúp tiếp cận các nguồn tài chính, phát triển mạng lưới hỗ trợ xã hội, hoặc trợ giúp tâm thần cho gia đình, nếu cần).
  • Sức khỏe tâm thần của bênh nhân LDCD, của gia đình và của anh chị em phải là quan tâm hàng ngày trong chăm sóc bệnh LDCD.

Information based on consensus statement (published in January 2010)