Проследяване

  • Базисна оценка на сърдечните функции трябва да се извърши при потвърждаване на диагнозата или най-късно до 6 годишна възраст. Минималните изследвания трябва да включват електрокардиография (ЕКГ) и ехокардиография.
  • Изследване на сърдечните функции трябва да се прави поне веднъж на две години до десет годишна възраст. Ранни пълни изследвания на сърдечните функции трябва да започнат приблизително на десет годишна възраст или по-рано при наличие на сърдечни оплаквания или прояви. Ако неинвазивните сърдечни изследвания покажат промени е необходимо внимателно проследяване, поне на всеки шест месеца, а така също и да се започне лечение с медикамент.

Information based on consensus statement (published in January 2010)