Giám sát

  • Cần thực hiện đánh giá chức năng tim cơ bản khi trẻ được chẩn đoán LDCD, hoặc muộn nhất là khi trẻ được 6 tuổi. Tối thiểu phải thực hiện điện tâm đồ và siêu âm tim.
  •  Đánh giá chức năng tim mỗi hai năm một lần cho đến khi trẻ được 10 tuổi. Bắt đầu thực hiện đánh giá đầy đủ chức năng tim mỗi năm một lần từ 10 tuổi trở đi, hoặc sớm hơn, khi các dấu hiệu, triệu chứng ở tim xuất hiện. Nếu các xét nghiệm tim không xâm hại thể hiện những bất thường, cần gia tăng giám sát, ít nhất 6 tháng một lần, và bắt đầu điều trị bằng thuốc.

Information based on consensus statement (published in January 2010)