Παρακολούθηση

  • Η αρχική αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας θα πρέπει να εκτελείται με την επιβεβαίωση της διάγνωσης ή το αργότερο μέχρι την ηλικία των έξι ετών. Η αξιολόγηση θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και υπερηχοκαρδιογράφημα.
  • Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια μέχρι την ηλικία των δέκα ετών. Πλήρης ετήσια αξιολόγηση θα πρέπει να αρχίσει περίπου από την ηλικία των δέκα χρόνων ή κατά την έναρξη καρδιακών συμπτωμάτων, αν αυτά είναι προγενέστερα. Αν οι μη επεμβατικές καρδιολογικές εξετάσεις δείχνουν ανωμαλίες χρειάζεται αυξημένη επιτήρηση τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, καθώς και έναρξη φαρμακευτικής αγωγής.

Information based on consensus statement (published in January 2010)