השגחה

  •  את ההערכה הבסיסית של תפקוד הלב בעת וידוא האבחנה, או בגיל שש לכל המאוחר. ההערכה המינימאלית צריכה לכלול א.ק.ג. ו-אקו-לב. 
  • בדיקה של תפקוד הלב צריכה להתבצע לפחות פעם בשנתיים עד גיל עשר. החל מגיל עשר בקירוב, יש לבצע בדיקת-לב שנתית, או קודם לכן אם יש סימנים ותסמינים הקשורים לבעיות לב. אם תוצאותיהן של בדיקות הלב הלא-פולשניות חריגות, יש צורך בבדיקות תכופות יותר, לפחות כל שישה חודשים, ויש להתחיל במתן תרופות. 

Information based on consensus statement (published in January 2010)