מינונים להתחלה ולהמשך נטילת סטרואידים

המינון ההתחלתי המומלץ של פרדניזון הוא 75.0 מ"ג/ק"ג/ליום ושל דפלזקורט הוא 9.0 מ"ג/ק"ג ליום, הניתן בבוקר. יש ילדים שמראים תופעות לוואי התנהגותיות קצרות-טווח, )פעלתנות-יתר, שינויים פתאומיים במצב הרוח( במשך כמה שעות לאחר נטילת התרופה. עבור ילדים אלה , נטילת התרופה אחר הצהריים יכולה למתן את הקשיים במידה מסוימת.

לילדים שיכולים ללכת לבד נותנים בדרך כלל מינון שהולך וגדל ככל שהילד גדל ועד שהוא מגיע למשקל 40 ק"ג בקירוב. המינון המרבי של פרדניזון הוא בדרך כלל כ-30 מ"ג/יום, ודפלזקורט 36 מ"ג/יום. 

בני-עשרה שאינם הולכים בכוחות עצמם ומטופלים בסטרואידים זמן רב, שוקלים בדרך כלל מעל 40 ק"ג. אצל נערים אלו לעתים קרובות מאפשרים למינון של פרדניזון לק"ג לרדת עד לטווח של 3.0 עד 6.0 מ"ג/ק"ג/יום. אף שמינון זה הוא פחות מהשיא של כ-30 מ"ג, זה מהווה תועלת חשובה.

ההחלטה החשובה לגבי המינון של סטרואידים צריכה לאזן בין גדילה, טיב התגובה לסטרואידים והקושי של תופעות הלוואי. על כן, יש לבדוק את ההחלטה מחדש בכל ביקור במרפאה, על בסיס תוצאות הבדיקות ועל פי השאלה אם תופעות הלוואי הן בעיה שלא ניתן להסתדר או לסבול אותן.

אצל בנים שמקבלים מינון נמוך יחסית של סטרואידים (פחות מהמינון ההתחלתי לק"ג משקל גוף), ומתחילים להראות ירידה בתפקוד, חיוני לשקול התאמת המינון לצורך "הצלה תפקודית" . מינון הסטרואידים עולה עד ליעד והנער ייבדק מחדש תוך חודשיים עד שלושה חודשים כדי לראות אם היתה הטבה כלשהי.

אין הסכמה כללית לגבי מינון הסטרואידים האופטימאלי אם החולה התחיל לקחת אותם כשהוא כבר לא יכול היה ללכת בכוחות עצמו. כמו כן, לא ידוע עד כמה הטיפול בסטרואידים יעיל במניעת עקמת או בשמירה על תפקוד הלב או הנשימה בתנאים אלה. נושא זה דורש מחקר נוסף.

Information based on consensus statement (published in January 2010)