הערכות

אף שהצרכים של כל ילד שונים, הזמן המכריע לשקול הערכת תפקוד הוא בזמן האבחנה או קרוב לזמן זה (חלון של 6 עד 12 חודשים לבדיקות השונות יכול להועיל מבחינת ההסתגלות שלאחר האבחנה), לפני הכניסה לבית הספר ואחרי שינוי בתפקוד. אף שלא בכל מרפאה יש אפשרות ישירה לבדיקות ולהתערבויות השונות שצוינו, המלצות אלה יכולות לשמש מדריך להשלמת פערי הידע של הצוות הקליני ובהדרכה למתן הפניות, במקרה המתאים. 

  • יש לבדוק את התחומים של הסתגלות רגשית והתמודדות, התפתחות לימודית בהתאם לגיל, התפתחות דיבור ושפה, הקיום האפשרי של הפרעה בטווח האוטיזם ותמיכה חברתית. (עובד סוציאלי יכול לעזור להעריך את המשאבים הפיננסיים, לפתח רשתות של תמיכה חברתית או לתת תמיכה למשפחה בתחום בריאות הנפש, על פי הצורך).
  • הרווחה הפסיכו-סוציאלית של חולה דושן, ההורים והאחים צריכה להיות חלק שגרתי מהטיפול בדושן. 

Information based on consensus statement (published in January 2010)