טיפול

  • יש לשקול כטיפול ראשון את השימוש במעכבי enzyme converting Angiotensin) (CE). תרופות אחרות, כמו מעכבי-בטא ותרופות משתנות מתאימות גם הן, ויש לתת אותן בהתאם להנחיות שנקבעו לאי-ספיקת הלב. יש ראיות אחדות מניסויים קליניים התומכות בנטילת לפני שיש סימנים כלשהם של תפקוד לקוי. מעכבי ACE כטיפול מונע במחלות לב עוד צפויים להיערך מחקרים נוספים שיעניקו אישור מוצק לממצאים אלה. 
  • יש לבדוק את קיומן של חריגות בקצב הלב ולטפל בהן מיד. קצב לב מהיר הוא מאפיין נפוץ ולא מזיק של דושן, אך אפשר לראות זאת גם במקרה של בעיות לב. אם תופעה זו מתפתחת כממצא חדש, יש לחקור זאת.
  • אצל בנים המטופלים בסטרואידים יש לתת תשומת-לב נוספת למצב הלב וכלי הדם, ובמיוחד ליתר לחץ דם. יתכן שיש לעדכן את מינון הסטרואידים או שיש צורך בטיפול נוסף (ראו כאן).

Information based on consensus statement (published in January 2010)