İzlem

  • Kardiyak fonksiyonların temel değerlendirmesi teşhis konulduğunda veya en geç 6 yaşında yapılmalıdır. Değerlendirme en az bir elektrokardiyografi ve ekokardiyografiyi içermelidir.
  • Kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi 10 yaşına kadar en az 2 yılda bir yapılmalıdır. Yıllık tam kardiyak değerlendirmeler aşağı yukarı 10 yaşında veya kardiyak belirti ve semptomlar ortaya çıktığında başlamalıdır. Eğer non-invasiv kardiyak testlerde anormallik görünüyorsa, en azından 6 ayda bir yapılan artmış gözlem gereklidir ve ilaç tedavisi başlamalıdır.

Information based on consensus statement (published in January 2010)