Tedavi

  • Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ACE inhibitörleri) tedavinin ilk aşaması olarak düşünülebilir. Beta blokerler ve diüretikler gibi diğer ilaçlar da uygun olabilir ve kalp hastalıklarının tedavisi için yayınlanmış rehberler takip edilmelidir. Herhangi bir anormal fonksiyon belirtisinden önce kardiomyopatinin ACE inhibitörü ile koruyucu tedavisini destekleyen klinik denemelerle elde edilen bazı kanıtlar vardır. Bununla ilgili güçlü tavsiyeler verebilecek daha başka çalışmalara ihtiyaç vardır.
  • Kalp ritmindeki anormallikler derhal araştırılmalı ve tedavi edilmelidir. Hızlı kalp atımı DMD’ nin zararsız bir özelliği olarak açıklanabilir fakat bazı kalp problemleri ile birlikte görülebilir. Bu bulgu ortaya çıkarsa araştırılmalıdır.
  • Steroid tedavisi alan bireylere kalp-damar sağlığı açısından daha fazla dikkat edilmelidir. Özellikle hipertansiyon (yüksek kan basıncı) için gözlenmelidir. Steroid dozunun ayarlanması gerekebilir veya başka tedaviler eklenmesi ihtiyacı olabilir (buraya bkz.).

Information based on consensus statement (published in January 2010)