Behandeling

  • Angiotensin converting enzyme (ACE)-remmers moet worden overwogen als eerste therapie. Andere geneesmiddelen zoals beta-blokkers en diuretica zijn ook geschikt en moeten de gepubliceerde richtlijnen volgen voor de behandeling van hartfalen. Er is wat bewijs uit klinische studies voor de profylactische behandeling met ACE-remmers van cardiomyopathie voordat er enig teken van abnormale hartfunctie is. Het afwachten is naar verdere studies om duidelijke aanbevelingen mogelijk te maken.
  • Afwijkingen in het hartritme moeten onmiddellijk worden onderzocht en behandeld. Een snelle hartslag is een algemeen onschadelijk kenmerk van DMD, maar kan ook gezien worden bij hartproblemen. Als het zich ontwikkelt als een nieuwe bevinding zal het moeten worden onderzocht.
  • Personen die worden behandeld met corticosteroïden hebben extra aandacht uit cardiovasculair oogpunt nodig, met name de controle op hypertensie (hoge bloeddruk). De dosis van corticosteroïden kan moeten worden aangepast of verdere behandeling moet worden toegevoegd (zie hier).

Information based on consensus statement (published in January 2010)