Лечение

  • Като лечение на първа линия трябва да се имат предвид ангиотензин конвертиращите ензимни (ACE) инхибитори. Подходящи са също и други медикаменти като бета-блокерите и диуретиците, които се дават според публикуваните препоръки за лечение на сърдечна недостатъчност. Налице са някои данни от клинични проучвания в подкрепа на профилактично лечение на кардиомиопатията с ACE инхибитори преди изявата на признаци за сърдечно засягане. Необходими са допълнителни проучвания за да се дадат категорични препоръки в тази насока.
  • Промените в сърдечния ритъм трябва внимателно да бъдат изследвани и лекувани. Ускореният сърдечен ритъм е често безвредна проява при ДМД, но може да се наблюдава също и при сърдечни проблеми. Ако е новопоявила се проява, трябва да се изследва.
  • При индивиди, които са на стероиди, трябва да се обръща допълнително внимание на сърдечно- съдовата система, особено проследяване за хипертензия (високо кръвно налягане). Може да се наложи промяна в дозата на стероида или да се добави допълнителен медикамент (вж. тук).

Information based on consensus statement (published in January 2010)