Behandeling van spraak en taalproblemen

De details

  • Er is een goed gedocumenteerd patroon van spraak en taal achterstand bij sommige kinderen met DMD, waaronder problemen met taalontwikkeling, korte termijn woordgeheugen, en fonologische verwerking, alsmede een verminderde IQ en specifieke leerstoornissen. Dit komt niet bij alle kinderen met DMD voor, maar er moet wel naar worden gekeken en verholpen worden als ze aanwezig zijn.
  • Vertraging in het bereiken van mijlpalen op taalgebied komt vaak voor bij jongens met DMD, in vergelijking met kinderen van dezelfde leeftijd. De verschillen in het verkrijgen en verbeteren van taal kan iets zijn dat gezien wordt in de kindertijd. Het is belangrijk dat dit probleem wordt opgespoord en behandeld. Onderzoek en behandel vertraagde spraak- en taalproblemen.
  • Verwijzing naar een logopedist (SLT) voor spraak en taal onderzoek en behandeling is noodzakelijk indien problemen op dit gebied worden vermoed.
  • Oefeningen voor de spieren die betrokken zijn bij spreken en helpen met de articulatie zijn passend en noodzakelijk voor zowel jonge jongens met DMD die moeilijkheden hebben op dit gebied als bij oudere personen waarbij de orale spierkracht verslechtert en/of verstaanbaarheid vermindert.
  • Voor oudere personen zijn compenserende strategieën, spraakoefeningen, en spraakversterkers nodig als het moeilijker wordt om de persoon met DMD te begrijpen, dat te wijten is aan problemen met de luchtwegen ter ondersteuning van spraak en vocale intensiteit. Stem output communicatie hulp (Voca) onderzoek kan nodig zijn op alle leeftijden, indien spraak beperkt is.

Information based on consensus statement (published in January 2010)