Behandeling met corticosteroïden medicatie

  • Een verlaging van de dosering van ongeveer ¼ tot ⅓ wordt voorgesteld als er onaanvaardbare of niet-beheersbare bijwerkingen optreden met een herbeoordeling door de telefoon of bezoek aan ziekenhuis na een maand om de bijwerkingen te controleren.
  • Als het dagelijkse doseringsschema resulteert in onbeheersbare en / of onaanvaardbare bijwerkingen die niet verbeteren als de dosis wordt verlaagd, is het wenselijk om over te stappen op een alternatief schema.
  • Corticosteroïdtherapie mag niet gestopt worden, zelfs niet als de bijwerkingen NIET beheersbaar en/of toelaatbaar zijn tot ten minste een verlaging van de dosering en overstappen op een alternatieve regeling zijn geprobeerd. Deze aanbeveling geldt voor zowel ambulante en nietambulante personen.
  • Indien de aanpassing van de dosering corticosteroïden en/of van het schema geen effect blijkt te hebben op het voldoende beheersbaar en aanvaardbaar maken van de bijwerkingen, dan is het noodzakelijk om te stoppen met de corticosteroïdentherapie. Deze beslissingen moeten individueel worden gemaakt in samenwerking met het kind en gezin. Stop nooit plotseling met corticosteroïden.

Corticosteroiden behandelinge en bijwerkingen

Attente behandeling van corticosteroïde-gerelateerde bijwerkingen is van cruciaal belang wanneer een jongen is begonnen met lange termijn corticosteroïdtherapie. Terwijl corticosteroïdtherapie momenteel de standaard medicatie is voor DMD, mag het niet zomaar worden uitgevoerd door de arts of familie, en zal alleen mogen worden uitgevoerd door artsen met de nodige deskundigheid.

Information based on consensus statement (published in January 2010)