Observatie

  • Zorg voor de wervelkolom omvat ook de bewaking van scoliose. Dit wordt gedaan door klinische observatie gedurende de ambulante fase en met een spinale röntgenfoto alleen als scoliose reeds is waargenomen. In de niet-ambulante fase, is klinisch onderzoek naar scoliose essentieel bij elk bezoek aan het ziekenhuis.
  • Wervelkolom radiografie (röntgen) zal gedaan moet worden rond het tijdstip waarop de jongen rolstoelafhankelijk wordt als een uitgangswaarde. Speciale röntgenfoto’s van twee kanten van de volledige wervelkolom zijn nodig. Follow-up van deze röntgenfoto’s zou ten minste eenmaal per jaar moeten worden herhaald, indien problemen zich voordoen. Bij een periode van langer dan een jaar tussen de foto’s is het risico dat een verslechtering van de scoliose gemist wordt. Nadat de groei gestopt is zijn röntgenfoto’s alleen nodig wanneer er een klinische verandering is.

Information based on consensus statement (published in January 2010)